1231/2023 Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την υπ’ αριθμόν 1231/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε επιταγή προς πληρωμή εις βάρος του δανειολήπτη.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας