720/2023 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

Με την υπ’ αριθμόν 720/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανεστάλη η εκτέλεση της επίδικης διαταγής πληρωμής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας