ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 388/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 388/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατορθώσαμε να ακυρώσουμε τη διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε, κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβλήθηκε από Εταιρεία Διαχείρισης. Η διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί για απαίτηση προερχόμενη από επαγγελματικό δάνειο ύψους 54.882,45 ευρώ κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Μαζί με τη διαταγή πληρωμής ακυρώθηκε και η επιταγή προς πληρωμή, με συνέπεια να Με τον τρόπο αυτό, κατορθώσαμε να ακυρωθεί και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που είχε εκκινήσει η Εταιρεία Διαχείρισης.

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρεία μας και παραστάθηκε εκ μέρους της εξωτερική μας συνεργάτης-δικηγόρος Ηρακλείου, κατορθώσαμε να αποδείξουμε ενώπιον του Δικαστηρίου τη μη ύπαρξη σχετικής πληρεξουσιότητας από την Εταιρεία Διαχείρισης προς τη δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 388/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας