ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 5657/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία μας πέτυχε την ακύρωση ενός ακόμη πλειστηριασμού και την προστασία της κατοικίας δανειολήπτη, καθώς με την υπ’ αριθμόν 5657/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της εταιρείας διαχείρισης (servicer).

Για μία ακόμη φορά, κατορθώσαμε να αποδείξουμε ενώπιον του Δικαστηρίου την έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης, δεδομένου ότι από τα έγγραφα που είχε συγκοινοποιήσει η τελευταία στον δανειολήπτη, δεν αποδεικνυόταν εάν τελικώς είχε αναλάβει τη διαχείριση της επίδικης απαίτησης και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούταν να ζητήσει τη συνέχιση του πλειστηριασμού.

Μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 5657/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αμέσως παρακάτω:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας