ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 217/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 217/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, πετύχαμε την ακύρωση του πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας. Ειδικότερα, πετύχαμε την ακύρωση τόσο της επιταγής προς πληρωμή όσο και της κατασχετήριας έκθεσης, δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίσαμε τη διάσωση της ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας και επιπλέον (το οποίο είναι εξίσου σημαντικό) η εταιρεία διαχείρισης δεν μπορεί να διεκδικήσει το ποσό των 270.160,45 ευρώ που αρχικώς διεκδικούσε με την επιταγή προς πληρωμή.

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρεία μας και παραστάθηκε εκ μέρους της εξωτερικός μας συνεργάτης-δικηγόρος Χανίων, κατορθώσαμε να αποδείξουμε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία της τιτλοποίησης εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών (Τράπεζα – Fund – Εταιρεία Διαχείρισης) , όπως αυτή ορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η ενεργητική νομιμοποίηση της Εταιρείας Διαχείρισης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 217/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας