ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 71/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 71/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, επιτεύχθηκε η αναστολή πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας εντολέα μας. Η ως άνω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά απορριπτικής απόφασης επί ανακοπής κατά κατασχετήριας έκθεσης, που είχε εκδώσει αρχικά το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

Ειδικότερα, η Δικαστής του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου έκρινε ότι εσφαλμένα το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου απέρριψε όλους τους λόγους ανακοπής μας, δεδομένου ότι τουλάχιστον ένας εξ αυτών ήταν βάσιμος. Επιπροσθέτως, εκτίμησε ότι η ασκηθείσα έφεση μας θα ευδοκιμήσει και ότι ο εντολέας μας θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας.

Με το σκεπτικό αυτό, έκρινε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που είχε εκκινήσει η εταιρεία διαχείρισης (servicer) μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης μας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί την 15-01-2025.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 71/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας