ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2985/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 2985/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρεία μας πέτυχε να ακυρωθεί (ακόμη) μία διαταγή πληρωμής (αυτή τη φορά) για το ποσό των 291.056,97 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Με τον τρόπο αυτό κατορθώσαμε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες εντολείς μας από τη συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην οποία είναι βέβαιο ότι θα προχωρούσε το fund.

Η ικανότητα και η εξειδίκευση των δικηγόρων μας στο νομικό θέμα της τιτλοποίησης δανείων αποδεικνύεται ακόμη μία φορά με την απόφαση αυτή, δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί μας περί μη τήρησης της διαδικασίας της τιτλοποίησης από τα συμβαλλόμενα μέρη (Τράπεζα-Fund), όπως αυτή προβλέπεται στο Ν.3156/2003, έγιναν τελικώς αποδεκτοί από το Δικαστήριο.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν ότι με την κατάλληλη νομική υποστήριξη από τους εξειδικευμένους δικηγόρους της εταιρείας μας, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πλέον αποτελεσματικά την επιθετικότητα των εταιρειών διαχείρισης (servicers), που εκπροσωπούν τα funds στη χώρα μας και να αποφύγουν τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας τους είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 2985/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας