ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1493/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα επιτυχία της εταιρείας μας, καθώς με την υπ’ αριθμόν 1493/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, απορρίφθηκε η έφεση της Τράπεζας και οι εντολείς μας, δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό των 148.395,77 ευρώ εντόκως, που της επιδικάστηκαν πρωτοδίκως ως αποζημίωση για την αδικοπρακτική συμπεριφορά της Τράπεζας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας