ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2673/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα ακύρωση διαταγής πληρωμής από Fund.

Άλλη μία επιτυχία της εταιρείας μας. Με την υπ’ αριθμόν 2673/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατορθώσαμε να ακυρώσουμε μία ακόμη διαταγή πληρωμής που είχε εκδώσει η εταιρεία διαχείρισης για απαίτηση από ελβετικό φράγκο, διότι η τελευταία δεν απέδειξε την ενεργητική νομιμοποίησή της, με βάση τις περιλήψεις των συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης που προσκόμισε.

Να σημειωθεί ότι το ύψος της απαίτησης που είχε επιδικαστεί με τη διαταγή πληρωμής ανερχόταν σε 307.742,32 ελβετικά φράγκα και πλέον η εταιρεία διαχείρισης θα οδηγηθεί αναγκαστικά στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ρυθμίσει την οφειλή των εντολέων μας όχι με τους δυσβάστακτους όρους που εκείνη αρχικώς έθετε αλλά με τους όρους και τις οικονομικές δυνατότητες των εντολέων μας.

Αμέσως κατωτέρω μπορείτε να δείτε απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 2673/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας