ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 9/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 9/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, πετύχαμε τη διάσωση ακόμη μίας κατοικίας δανειολήπτριας από τον πλειστηριασμό, που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό αλλοδαπού fund.

Η ασκηθείσα ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η οποία στρεφόταν κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης, εκδικάστηκε την 16/01/2024 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 9/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τόσο η επιταγή προς πληρωμή όσο και η κατασχετήρια έκθεση, καθώς η Δικαστής δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας και έκρινε ότι λόγω της μη τήρησης της Υπουργικής Απόφασης από πλευράς της Τράπεζας και του fund, η περίληψη της σύμβασης μεταβίβασης που μεταγράφηκε στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών είναι ατελής και δεν παράγει τα αποτελέσματα της εκχώρησης. Ως εκ τούτου, δεν αποδεικνυόταν η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 9/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας