ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 870/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 870/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί από Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό του Fund. Η διαταγή πληρωμής που ακυρώθηκε, αφορούσε απαίτηση προερχόμενη από πιστωτική κάρτα ύψους 4.462,64 ευρώ.

Κατά την εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης, καταφέραμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μου περί μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης.

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν είχε καταθέσει ενώπιον του Δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής όλα εκείνα τα έγγραφα που απαιτούνταν για να αποδειχθεί η ειδική διαδοχή του Fund και ως εκ τούτου έπασχε η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης για την υποβολή της σχετικής αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 870/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αμέσως παρακάτω:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας