ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3246/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την υπ’ αριθμόν 3246/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η εταιρεία μας πέτυχε την ακύρωση μίας ακόμη διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε εις βάρος δανειολήπτη από εταιρεία διαχείρισης (servicer).

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με την ως άνω απόφαση του έκρινε ότι η απαίτηση ύψους 148.272,80 ευρώ, για την οποία είχε εκδοθεί η διαταγή πληρωμής δεν ήταν βέβαιη και εκκαθαρισμένη, καθώς ο υπολογισμός των τόκων γινόταν με βάση έτος 360 ημερών αντί του νόμιμου 365 ημερών.

Η απόφαση είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι σπανίως τα Πρωτοδικεία στη χώρα μας προχωρούν σε ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τον ως άνω λόγο, δίχως δηλαδή να προσδιορίσει ο ανακόπτων το ποσό που παρανόμως έχει επιβαρυνθεί η οφειλή του από τον παράνομο υπολογισμό των τόκων με βάση έτος 360 ημερών. Ένας τέτοιος λόγος ανακοπής συνηθέστερα γίνεται δεκτός στα Ειρηνοδικεία και όχι στα Πρωτοδικεία.

Ας ελπίσουμε ότι το σκεπτικό της απόφασης αυτής να αποτελέσει τη βάση για μία στροφή της νομολογίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Τούτο, διότι δεν μπορείς να αξιώνεις από τον δανειολήπτη – ανακόπτοντα να υπολογίζει το υπερβάλλον ποσό που έχει χρεωθεί ο δανειακός του λογαριασμός (θεωρώντας μάλιστα ότι αυτό μπορεί να γίνει με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς), όταν μάλιστα ο δανειακός του λογαριασμός που προσκομίζεται για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρει το εκάστοτε εφαρμοζόμενο επιτόκιο, δεν προχωρά σε διαχωρισμό της εισφοράς του ν.128/75 κ.α.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 3246/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας