ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 145/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 145/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, πετύχαμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος πελάτη μας.

Ειδικότερα, η εταιρεία διαχείρισης (servicer) ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (fund) πέτυχε να της επιδικασθεί με τη διαταγή πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου το ποσό των 26.741,41 ευρώ, το οποίο προερχόταν από σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η δανειολήπτης απευθύνθηκε τότε σε εμάς, προκειμένου να ασκήσουμε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου.

Η ανακοπή μας συζητήθηκε και έγινε τελικώς δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, για το λόγο ότι κρίθηκε πως πάσχει απόλυτης ακυρότητας η σύμβαση διαχείρισης και η εταιρεία διαχείρισης δεν μπορούσε να αποδείξει ότι πράγματι είχε αναλάβει τη διαχείριση της επίδικης απαίτησης.

Η επιτυχία μας αυτή, δίνει πλέον τη δυνατότητα στην δανειολήπτρια να διαπραγματευτεί τη ρύθμιση της οφειλής της με τελείως διαφορετικούς όρους από αυτούς που η εταιρεία διαχείρισης ήθελε αρχικώς να της επιβάλει και το πιο σημαντικό ούσα πλέον απαλλαγμένη από το φόβο της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της πρώτης κατοικίας της.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 145/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας