ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3246/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την υπ’ αριθμόν 3246/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πετύχαμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής, που είχε εκδοθεί εις βάρος πελατών μας. Να σημειωθεί ότι το ύψος της απαίτησης, που είχε επιδικαστεί με την (ακυρωθείσα) διαταγή πληρωμής στο Fund ανερχόταν σε 148.270,72 ευρώ.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι από την πλευρά μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξωδικαστική ρύθμιση της οφειλής των πελατών μας, πλην όμως όλες αυτές οι προσπάθειες κατέληγαν στο κενό, αφού οι αξιώσεις της εταιρείας διαχείρισης προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ήταν εξωπραγματικές, καθώς απαιτούσε την προκαταβολή ποσού 20.000,00 ευρώ για την οποιαδήποτε ρύθμιση. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία διαχείρισης δεν επιθυμούσε τη ρύθμιση, καθώς ήταν πεπεισμένη ότι με την έκδοση της διαταγής πληρωμής θα ήταν σε θέση να προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας των πελατών μας και να ικανοποιηθεί πλήρως για την απαίτηση της από τον πλειστηριασμό αυτής.

Το σχέδιο της αυτό δεν ευδοκίμησε, μιας και με τους ισχυρισμούς που προβάλαμε στο δικόγραφο της ανακοπής μας, κατορθώσαμε να αποδείξουμε ότι η απαίτηση που επιδικάστηκε με τη διαταγή πληρωμής δεν ήταν βέβαιη και εκκαθαρισμένη, δεδομένου ότι ο υπολογισμός των τόκων από πλευράς της τράπεζας γινόταν επί τη βάσει έτους 360 ημερών.

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 3246/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας