ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11034/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 11034/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατορθώσαμε να πετύχουμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος πελάτη μας.

Ειδικότερα, η εταιρεία διαχείρισης (servicer) ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (fund) πέτυχε να της επιδικασθεί με την διαταγή πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των 65.183,90 ευρώ, το οποίο προερχόταν από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Ο δανειολήπτης απευθύνθηκε τότε σε εμάς, προκειμένου να ασκήσουμε εμπρόθεσμα την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αλλά και να προβούμε σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία διαχείρισης για τη ρύθμιση της οφειλής του. Δυστυχώς, οι προσπάθειες μας για εξωδικαστική ρύθμιση κατέληξαν στο κενό, δεδομένου ότι η εταιρεία διαχείρισης ήταν ανυποχώρητη ως προς τους όρους της ρύθμισης, απαιτώντας προκαταβολή της τάξης των 10.000,00 ευρώ, την οποία ο πελάτης μας δεν ήταν σε θέση να καταβάλει.

Ακολούθως και εστιάζοντας πλέον στην δικαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης, αποφασίσαμε να ασκήσουμε πρόσθετους λόγους ανακοπής για την καλύτερη νομική υποστήριξη της αρχικώς ασκηθείσας ανακοπής του δανειολήπτη. Με τον τρόπο αυτό, μπορέσαμε να προσθέσουμε νέους λόγους ανακοπής και να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Πράγματι, η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής έγιναν τελικώς δεκτοί με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί για το ποσό των 65.183,90 ευρώ. Ειδικότερα, η διαταγής πληρωμής ακυρώθηκε διότι το Δικαστήριο έκρινε ότι από τα έγγραφα που είχε προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν αποδείκνυαν ότι η τελευταία είχε αναλάβει τη διαχείρισης της απαίτησης.

Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμόν 11034/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έχουμε αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την εξωδικαστική ρύθμιση της οφειλής του πελάτη μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 11034/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας