ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 1/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, πετύχαμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος πελάτη μας, κατόπιν αίτησης της εταιρείας διαχείρισης.

Ειδικότερα, η δανειολήπτρια κλήθηκε με την εις βάρος της εκδοθείσα διαταγή πληρωμής να καταβάλει στην εταιρεία διαχείρισης το ποσό των 3.372,57 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, ως μέρος έντοκης απαίτησης, με την εταιρεία διαχείρισης να επιφυλάσσεται για το υπόλοιπο της οφειλής της.

Η ανακοπή μας συζητήθηκε και έγινε τελικώς δεκτή από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, για το λόγο ότι ο περιορισμός της απαίτησης στον οποίο προέβη η εταιρεία διαχείρισης ήταν παντελώς αόριστος, δεδομένου ότι η ίδια δεν προσδιόριζε σε ποια κονδύλια της συνολικής απαίτησης αφορούσε ο περιορισμός αυτός.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας