ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 12706/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 12706/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πετύχαμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος πελάτη μας, κατόπιν αίτησης της πιστώτριας Τράπεζας.

Ειδικότερα, η δανειολήπτρια κλήθηκε με την εις βάρος της εκδοθείσα διαταγή πληρωμής να καταβάλει στην πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 37.256,54 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, ως δήθεν υπόλοιπο της οφειλής της από τη δανειακή σύμβαση που είχε συνάψει με την πιστώτρια Τράπεζα.

Η ανακοπή μας συζητήθηκε και έγινε τελικώς δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το λόγο ότι δεν αποδείχθηκε η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου που κατέθεσε την αίτηση για την έκδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 12706/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας