ΑNAKOΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 1812/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 1812/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, πετύχαμε την ακύρωση ενός ακόμη πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας δανειολήπτη, ο οποίος επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό αλλοδαπού fund.

Ειδικότερα, επί της ανακοπής που ασκήσαμε κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1812/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή μας.

Ο λόγος ανακοπής που έγινε δεκτός αυτή τη φορά, ήταν διότι η περίληψη της σύμβασης μεταβίβασης που είχε καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών, δεν πληρούσε τους όρους της Υπουργικής Αποφάσης, αφού από αυτήν εξέλιπε η αναφορά στο τίμημα πώλησης των δανείων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 1812/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας