ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 114/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ακόμη μία επιτυχία της εταιρείας μας. Με την υπ’ αριθμόν 114/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, πετύχαμε την αναστολή της διαδικασίας του πλειστηριασμού και συνακόλουθα την προστασία της κατοικίας δανειολήπτη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Με τον τρόπο αυτό, διασώσαμε την κύρια κατοικία των εντολέων μας και επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον ένας λόγος έφεσης μας θα γίνει δεκτός, αφού προϋπόθεση για την χορήγηση της αναστολής είναι να πιθανολογηθεί από τον Δικαστή ότι τουλάχιστον ένας λόγος έφεσης θα γίνει δεκτός.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 114/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας