ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ– ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 150/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Με την υπ’ αριθμόν 150/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, πέτυχαμε την αναστολή ενός ακόμη πλειστηριασμού, που επισπευδόταν εις βάρος της κύριας κατοικίας του εντολέα μας στην Αθήνα, από εταιρεία διαχείρισης (servicer) για λογαριασμό αλλοδαπού fund. Η οφειλή του δανειολήπτη προερχόταν από στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο.

Αρχικώς, επί της ανακοπής μας για την ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1192/2024 απορριπτική (και εσφαλμένη) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της ως άνω απόφασης, προχωρήσαμε εντός της νόμιμης προθεσμίας στην άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Στη συζήτηση της αναστολής, έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας και εκδόθηκε τελικώς η υπ’ αριθμόν 150/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, δια της οποίας πετύχαμε την αναστολή του πλειστηριασμού.

Ειδικότερα, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι εσφαλμένως η πρωτόδικη απόφαση απέρριψε τον σχετικό λόγο ανακοπής μας, δεδομένου ότι η έλλειψη αναφοράς του τιμήματος πώλησης στην περίληψη της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης, που έχει καταχωριστεί στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών, συνιστά παράβαση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και έχει ως αποτέλεσμα τη μη απόδειξη της μεταβίβασης των δανείων (συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης απαίτησης) από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Fund).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας