ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 101/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 101/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, πετύχαμε την αναστολή της διαδικασίας του πλειστηριασμού κατοικίας δανειολήπτη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, η οποία έχει οριστεί για τις 24-10-2024.

Με την ως άνω απόφαση, διασώθηκε η κατοικία του δανειολήπτη από τον πλειστηριασμό και πλέον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε νέες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία διαχείρισης.

Μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 101/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, αμέσως παρακάτω:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας