ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 23/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με την υπ’ αριθμόν 23/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, πετύχαμε τη διάσωση ακόμη ενός ακινήτου δανειοληπτών από τον πλειστηριασμό, που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό αλλοδαπού fund.

Η ασκηθείσα ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η οποία στρεφόταν κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης, εκδικάστηκε την 20/02/2024 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 23/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τόσο η επιταγή προς πληρωμή όσο και η κατασχετήρια έκθεση, καθώς ο Δικαστής έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης, διότι από τα έγγραφα που είχε συγκοινοποιήσει στους δανειολήπτες με την επιταγή προς πληρωμή δεν αποδεικνυόταν ότι οι οφειλές από τα δάνεια που είχαν συνάψει με την Τράπεζα ήταν μεταξύ εκείνων που τελικώς μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού (fund) που εδρεύει στο εξωτερικό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 23/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας