ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 379/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την υπ’ αριθμόν 379/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πετύχαμε τη διάσωση ακόμη μίας κατοικίας δανειοληπτών από τον πλειστηριασμό, που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό αλλοδαπού fund.

Η ασκηθείσα ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η οποία στρεφόταν κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης, εκδικάστηκε την 12/01/2024 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 379/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τόσο η επιταγή προς πληρωμή όσο και η κατασχετήρια έκθεση, καθώς ο Δικαστής έκρινε ότι η απαίτηση ύψους 111.560,98 ευρώ που επιδικάσθηκε στην εταιρεία διαχείρισης με την διαταγή πληρωμής δεν ήταν βέβαιη και εκκαθαρισμένη. Ειδικότερα, δεν αναγράφονταν οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι της ως άνω απαίτησης με αποτέλεσμα να γινεί δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής μας, να ακυρωθεί η επιταγή προς πληρωμή και ακολούθως και η κατασχετήρια έκθεση.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 379/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας