ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 105/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 105/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, καταφέραμε να ακυρώσουμε έναν ακόμη πλειστηριασμό κατοικίας, κατόπιν δήλωσης συνέχισης του από εταιρεία διαχείρισης (servicer).

Ειδικότερα, κατόπιν ματαίωσης του αρχικού πλειστηριασμού λόγω της διενέργειας των εθνικών εκλογών, η επισπεύδουσα εταιρεία διαχείρισης προχώρησε σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού μίας κατοικίας δανειολήπτη, αυτή τη φορά, στα Ιωάννινα. Κατά της δήλωσης αυτής, προχωρήσαμε στην άσκηση της προβλεπόμενης ανακοπής, η οποία εκδικάστηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Επί της ανακοπής μας αυτής, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν απόφαση 105/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγιναν δεκτοί οι βασικοί μας ισχυρισμοί και κηρύχθηκε άκυρη η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, στην οποία προέβη η επισπεύδουσα.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 105/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας