ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ FUNDS – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 36/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 36/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, κατορθώσαμε να πετύχουμε την ακύρωση ακόμη μίας διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή. Το οφειλόμενο ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί η διαταγή πληρωμής ανερχόταν σε 51.905,15 ευρώ, προερχόμενο από σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο των δανειοληπτών.

Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών και να ξεκινήσουμε έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την εταιρεία διαχείρισης (servicer), προκειμένου να πετύχουμε την ρύθμιση της ως άνω οφειλής με ευνοϊκότερους όρους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας