ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 166/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο εντολέας μας έχοντας χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τις Τράπεζες, τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 200.562,55 ευρώ, ήταν βέβαιος ότι δεν μπορούσε πλέον να τα εξυπηρετήσει, καθώς οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δεν ήταν ευνοϊκές για εκείνον. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διέθετε ακίνητη περιουσία, κρίναμε σκόπιμο να ενταχθεί στο νέο Πτωχευτικό Νόμο, προκείμενου να εκμεταλλευτεί τις ευεργετικές διατάξεις του.

Πράγματι, με την υπ’ αριθμόν 166/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο εντολέας μας υπήχθη στις διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Νόμου, το όνομά του καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας χωρίς ο ίδιος να κηρυχθεί σε πτώχευση (λόγω της έλλειψης ακίνητης περιουσίας) και με τον τρόπο κατάφερε να προσδοκά την διαγραφή των οφειλών του την επόμενη τριετία από την καταχώρηση του ονόματος του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να επανέλθει στην επιχειρηματική ζωή σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, απαλλαγμένος από τα χρέη του παρελθόντος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθμόν 166/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας