Τομείς Δικαίου

Εξειδικευόμαστε στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, παρέχοντας πλήρη νομική προστασία για τους Δανειολήπτες,  προκειμένου να προασπίσουμε τα έννομα συμφέροντα τους απέναντι στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και των servicers. Στο Πτωχευτικό Δίκαιο, παρέχουμε νομικές κατευθύνσεις προκειμένου οι οφειλέτες να επωφεληθούν της 2ης ευκαιρίας που δίνει ο νέος πτωχευτικός νόμος σε αυτούς και να απαλλαγούν των οφειλών τους.  Στο Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων, παρέχουμε την απαραίτητη νομική υποστήριξη στους εντολείς μας κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Στο Εμπορικό Δίκαιο, παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη για κάθε ζήτημα εμπορικού δικαίου, δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εταιρειών. Στο Αστικό Δίκαιο, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας σε οποιαδήποτε υπόθεση αστικής φύσεως, όπως, διαφορές οικογενειακού, κληρονομικού δικαίου, τροχαία ατυχήματα κ.α.  Στο Ποινικό Δίκαιο αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση σας σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως ζημιωθέντες προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες προκειμένου να παρέχει μία συνολική προστασία των οικονομικών συμφερόντων σας, μέσω της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και της διαχείρισης κρίσεων.

Στο πλάνο της ολιστικής προσέγγισης των οικονομικών σας θεμάτων, παρέχουμε υπηρεσίες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών είτε με απευθείας διαπραγμάτευση και προσφυγή στη διαμεσολάβηση είτε μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς επίσης αναλαμβάνουμε την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας, όπως και την απαραίτητη καθοδήγηση για την απόκτηση της Golden Visa.

I.

Δικαστική επιδίωξη
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, η Εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη στους εντολείς της, κατά των οποίων κινείται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε ζητήματα, όπως:

Τομείς Εξειδίκευσης

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας