43/2023 Μονομελές Εφετείο Αθηνών

Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου δανειολήπτη κατόπιν άσκησης έφεσης σε απορριπτική απόφαση επί ανακοπής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας