940/2023 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Η εταιρεία μας πέτυχε την ακύρωση πλειστηριασμού και την προστασία κατοικίας δανειολήπτη, καθώς με την υπ’ αριθμόν 940/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της εταιρείας διαχείρισης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας