ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 43/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 43/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών πετύχαμε την αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου δανειολήπτη κατόπιν άσκησης έφεσης σε απορριπτική απόφαση επί ανακοπής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας