ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1231/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 1231/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε επιταγή προς πληρωμή εις βάρος του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που είχε ξεκινήσει με την επιταγή προς πληρωμή.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας