Δημοσιεύσεις

Μετά από δεκαετίες μαχόμενης δικηγορίας, διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώσεις χειρισμού υποθέσεων αστικού, τραπεζικού, ποινικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου. Η Εταιρεία μας δημοσιεύει άρθρα και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι εντολείς μας έχουν δικαιωθεί στις υποθέσεις τους.

Η μίσθωση κατασχεμένου ακινήτου και οι διαφορές με την κατάσχεση μισθωμένου ακινήτου

Γιατί κάποιος να επιλέξει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης;

Η έννοια της δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών στο ν.3869/2010 και το βάρος απόδειξης από πλευράς των πιστωτών.

Φόρτωση...

Τομείς Εξειδίκευσης

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας