Δημοσιεύσεις

Μετά από δεκαετίες μαχόμενης δικηγορίας, διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώσεις χειρισμού υποθέσεων αστικού, τραπεζικού, ποινικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου. Η Εταιρεία μας δημοσιεύει άρθρα και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι εντολείς μας έχουν δικαιωθεί στις υποθέσεις τους.

Τομείς Εξειδίκευσης

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Κάθε υπερήμερος δανειολήπτης, από τη στιγμή που θα βρεθεί σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, θα κληθεί να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή του, διαφορετικά τα ξένα FUND μέσω των εγχώριων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων θα εκκινήσουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, προχωρώντας αφενός σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και εν συνεχεία σε έκδοση Διαταγής […]

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ;

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων, η οποία προβλέπεται στο ν.3156/2003, συνιστά μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης για τις τράπεζες και επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους. Στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας, τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης είναι οι απαιτήσεις της τελευταίας από τη χορήγηση των δανείων σε πελάτες της (δανειολήπτες). ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ […]

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα για τους κληρονόμους μιας κληρονομιάς με χρέη. Φυσικά, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό όλων όσων βρεθούν στη θέση να κληρονομήσουν μία κληρονομιά με χρέη είναι να προλάβουν να αποποιηθούν, προκειμένου να μην φορτωθούν με τα χρέη της κληρονομιάς. Παρόλα αυτά, πολλοί […]

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΚΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η ΕΚΤ αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Με τον τρόπο αυτό, το ΔΣ της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να προβεί στην τέταρτη διαδοχική αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και δέκατη συνολικά από τον Ιούλιο του 2022. Αποτέλεσμα της αύξησης αυτής είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης […]

Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 997 ΚΠολΔ: ‘’Μετά την κατάσχεση του ακινήτου η εκμίσθωσή του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα ή η παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής του με βάση άλλη έννομη σχέση μπορεί να καταγγελθεί από τον υπερθεματιστή μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μεταγραφή της […]

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

Ο Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) ρυθμίζει τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σε αστικές κι εμπορικές διαφορές. Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με […]

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ Ν.3869/2010.

Η δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών, αποτελεί τον κυριότερο λόγο απόρριψης μίας αίτησης του ν.3869/2010. Σύμφωνα με τη νομολογία, ένας οφειλέτης ενεργεί δολίως όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον […]

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΡΑ.

1. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΔΑΔΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΑ FUNDS. Η επιλογή αυτή είναι αναπόφευκτη για κάθε υπερήμερο δανειολήπτη, διότι από τη στιγμή που θα βρεθεί σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι βέβαιο ότι θα κληθεί πολύ γρήγορα να απαντήσει στις τηλεφωνικές οχλήσεις που θα δέχεται […]

Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Στο παρόν άρθρο σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) είχαν αντικατασταθεί οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και έπειτα ορίστηκε ότι η συναινετική λύση […]

Φόρτωση...

Τομείς Εξειδίκευσης

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας